هیدروسفالی چیست ؟
در مواردی که به دلیل افزایش تولید مایع مغزی-نخاعی،انسداد در مسیر تخلیه مایع مغزی-نخاعی ویا اشکال در جذب مایع ذکرشده،مایع مغزی نخاعی بیش از میزان طبیعی در مغز تجمع پیدا کند باعث بیماری ای می شود که هیدروسفالی گفته می شود(شکل یک).

علائم افزایش مایع مغزی ، مایع نخاعی
این بیماری منجر به سردرد شدید و اختلال بینایی وتهوع واستفراغ و گاهی کاهش سطح هوشیاری و کوما می شود.این بیماران اغلب نیاز به اقدام فوری جهت درمان دارند. این جراحی توسط جراح مغز و اعصاب در عمل جراحی مغز انجام میگیرد

تخلیه مایع مغزی یا مایع نخاعی با جراحی شانت گذاری :
یکی از روشهای درمان در این بیماران کارگذاری"شانت مغزی-صفاقی"می باشد. در جراحی مغز به وسیله یک دستگاه مخصوص مایع اضافی مغز، به داخل حفره شکم تخلیه می شود.به عبارتی یک سر این وسیله داخل بطن مغز و یک سر دیگرآن داخل شکم قرار می گیرد. این بیماران و همراهان آنها همیشه باید به علایم خراب شدن شانت مغزی از جمله بازگشت سردرد وتهوع واستفراغ حساس باشند.مدت زمان این جراحی حدود یک ساعت می باشد.
روش دیگر برای تخلیه مایع مغزی یا مایع نخاعی ، جراحی آندوسکوپی میباشد. 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید