در مواردی که به دلیل افزایش تولید مایع مغزی-نخاعی،انسداد در مسیر تخلیه مایع مغزی-نخاعی ویا اشکال در جذب مایع ذکرشده،مایع مغزی نخاعی بیش از میزان طبیعی در مغز تجمع پیدا کند باعث بیماری ای می شود که "هیدروسفالی "گفته می شود(شکل یک).این بیماری منجر به سردرد شدیدواختلال بینایی وتهوع واستفراغ وگاهی کاهش سطح هوشیاری وکوما می شود.این بیماران اغلب نیاز به اقدام فوری جهت درمان دارند.یکی از روش های درمانی در این بیماران که عمدتا بیماران با انسداد مسیر تخلیه مایع مغزی-نخاعی هستند"جراحی اندوسکوپی سوراخ کردن بطن سوم مغزی" است.در این روش که با دوربین اندوسکوپ (شکل دووسه)وتنها با برش خیلی کوچک انجام میشود اقدام به بازکردن مسیر تخلیه مایع مغزی-نخاعی می شود.(شکل چهار)علایم بیمار بعد از جراحی برطرف می شود مدت این عمل جراحی عمدتا کمتر از یک ساعت است.


 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید