در بعضی از موارد غده هیپوفیز که در قاعده جمجمه ودر عمق مغز قرار دارد دچار رشد غیرطبیعی می شود. بیشتر تومورهای هیپوفیز جز دسته تومور های خوش خیم هستند.این بیماران با علایم متفاوتی از جمله سردرد،اختلال  بینایی ،اختلال قاعدگی وباروری،رشد غیرطبیعی اندام هاو....مراجعه می کنند.
تومورهای بزرگ می توانند باعث کمبود هورمونی شوند. نشانه ها و علائم عبارتند از:
  • تهوع و استفراغ
  • ضعف
  • احساس سرما
  • دوره های قاعدگی نامنظم
  • اختلال عملکرد جنسی
  • افزایش میزان ادرار
  • کاهش یا افزایش ناخواسته وزن
در صورتی که جراح مغز و اعصاب به وجود تومور هیپوفیز مشکوک باشد، انجام چند آزمایش مانند آزمایش را تجویز می‌کند.در صورتیکه رشد تومور با دارو کنترل نشود یا اختلال بینایی شدید باشد باید تحت عمل جراحی توسط جراح مغز و اعصاب قرار گیرد.یکی از روشهای جراحی تومور مغزی ، تخلیه اندوسکوپی تومور می باشد.در این روش با استفاده از دوربین اندوسکوپ از راه بینی و بدون بازکردن استخوان جمجمه، تومور تخلیه می شود.اختلال دید بیمار بعد از جراحی بهبود می یابد و وضعیت هورمونی بیمار پایدار می شود.
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید