تومورهای خوش خيم و بدخيم مغزی

تومورهای مغزی خوش خیم و بدخیم و درمان آنها با جراحی مغز و شیمی درمانی


تومورهای مغزی را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد

تومورهای خوش خیم مغزی که منظور تومورهایی است :
  • رشد آهسته تری دارند.
  • احتمال بهبودی کامل با جراحی تومور و شیمی درمانی و رادیوتراپی بیشتر است.
  • طول عمر بیمار در این موارد بیشتر است.
  • در بررسی توسط پاتولوژیست شواهد سلولی بدخیم وجود ندارد.

تومورهای بدخیم مغزی
منظور تومورهایی با رشد سریع و شواهد سلولی بدخیم و طول عمر کمتر بیمار است.
 تومور مننژیوم
شایعترین تومور خوش خیم مغزی ، تومور مننژیوم است. منشاء این تومور مغزی ، پرده اطراف مغز است این تومور در خانم های بالای 50 سال شایعتر است در اغلب موارد امکان بهبودی کامل این تومور ها با جراحی وجود دارد. در این جراحی، تومور مغزی و پرده مغزی در گیر باهم برداشته می شود.در صورت برداشتن کامل تومور ، درمان کامل تومور حاصل می شود و تومور بعد از عمل عود نمی کند.
 
تومور گلیوم یا آستروسیتوم
شایعترین تومور بدخیم مغزی ،تومور گلیوم (آستروسیتوم) بدخیم است.تومورکلیوبلاستوم مولتی فرم (تومور آستروسیتوم تایپ 4)
منشاء این تومور ها سلولهای آستروسیت (نوعی از سلولها در مغز که نقش ساختاری را دارند) می باشد .این تومور در آقایان بالای 50 سال شایعتر است.
درمان اصلی  این تومورهای بدخیم، جراحی و خارج کردن حداکثر تومور توسط جراح مغز و سپس رادیوتراپی و شیمی درمانی آن است. متاسفانه علی رغم همه این موارد حداکثر طول عمر این بیماران بعد از تشخیص 20 سال می باشد.
 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید