بعد از جراحی ستون فقرات

بسیاری از بیماران که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند تا مدتی نیاز به حمایت برای انجام فعالیت های روزانه دارند.ضمن توصیه به شروع هر چه زودتر فعالیت های معمول از جمله قدم زدن،بهتر است حداقل به مدت یک هفته بیمار فقط کارهای ضروری خود را با حمایت یکی از همراهان انجام دهد.بازگشتن به فعالیت های طبیعی ممکن است تا بیش از یک ماه به تاخیر بیفتد.


1- جهت برگشت به کار اول از جراح خود اجازه بگیرید .
2- با کم شدن میزان درد می توانید فعالیت جنسی خودتان راداشته باشید البته از حالتی که سبب بروز استرس و فشار برستون فقرات شود پرهیز کنید .
3- بعد از جراحی ستون فقرات،حفظ صحیح راستای بدن بسیارمهم است چه در حالت خوابیده، نشسته و ایستاده و راه رفتن
4- نشستن، درازکشیدن، ایستادن و راه رفتن بعد از عمل ستون فقرات حتی از همان ابتدا بلامانع هستند. بالا رفتن از پله به صورت یکی یکی ممکن است ولی بهتر است ابتدا با نظارت پزشک یا همراه بیمار باشد
5- پنج روز اول زخم را با پانسمان بپوشانید وبعد از این مدت فقط زخمرا خشک و تمیز نگه دارید .
6- دو روز بعد ازجراحی می توانید به حمام بروید در این موارد در محل جراحی از پانسمان ضدآب استفاده کنید در سایر موارد پانسمان را خشک نگه دارید .
7- دربخیه های جذبی نیاز به کشیدن نیست فقط انتها وابتدای بخیه ها را تمیز نگه دارید
10تا12 روزبعداز عمل قسمتهای بیرون زده را بچینید
8- بخیه های غیر قابل جذب را 10تا12 روز  بعداز عمل بکشید.
9- استفاده از کمر بند(بریس)بسته به پزشک و نوع جراحی دارد . در جراحی هایی که نوع فیکساسیون انجام شده استفاده از کمر بند را معمولا به مدت یک تا دو ماه توصیه میکنند اما در جراحی های سبک فقط روزهای اول جهت کاهش درد توصییه می شود
10- فقظ در شرایط ضروری از عصا یا واکر استفاده کنید.
11- پس از ماه اول جراحی ،رانندگی کوتاه مدت(کمتر از یک ساعت)بلامانع است.
12- خوابیدن بهتر است روی تشک خیلی نرم نباشد. پوزیشن خواب بسیار مهم است و بیمار باید مواظب باشد تا در حین خواب، نپیچد یا خیلی خم نشود (پوزشن جنینی) و دمر نخوابد.


به توصیه هاي زیر دقت کنید
مصرف به موقع آنتی بیوتیکهای تجویز شده .
مراجعه به جراح خود در صورت بروز هر یک از موارد زیر :
  • قرمزی وتورم شدید وترشح در محل عمل
  • درد شدید
  • تب ولرز مداوم
  • ضربه به ناحیه عمل یا سقوط از ارتفاع
 
منابع:
www.ajaums.ac.ir/_EmamRezaHospital/documents/23.pdf(1
www.sasanhospital.com/LinkClick.aspx?fileticket...tabid(2
https://nabzema.com/11203/(3مراقبت-بعد-از-جراحی-ستون-فقرات
 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید