در سنین بالا،معمولا به دلیل تخریب واستخوانی شدن دیسک ها وضخیم واستخوانی شدن لیگامان ها،کانال نخاع در ناحیه کمرتنگ می شود(شکل یک)نتیجه این پدیده فشار روی نخاع وریشه های عصبی است.بیمار با شکایت ناتوانی در راه راه رفتن طولانی مراجعه می کند.بیمار ذکر می کند اگر بیش از 100 یا 200متر راه برود درد پاها باعث می شود که بنشیند وبعد از مدتی دوباره راه برود.
در صورتیکه این مشکل
1- پیش رونده باشد یعنی با گذشت زمان بدتر شود
2- منجر به ضعف پاها یا اختلال ادراری –مدفوعی شود
باید تحت عمل جراحی "لامینکتومی وبرطرف کردن فشار روی نخاع وریشه ها"قرار گیرد.میزان برش بستگی به لول های تنگی دارد(از3تا6 سانتی متر)ومدت جراحی2-3ساعت است.بیمار معمولا روزبعد از عمل می تواند راه برود.
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید