در افراد مسن به دلیل پوکی اسخوان مهره های ستون فقرات ممکن است با کوچک ترین فشار یا ضربه دچار شکستپی شوند که همراه با درد شدید خواهد بود.(شکل اول)اکثر این موارد با استراحت ودرمان دارویی بهبود می یابند در صورتیکه
1-درد مقاوم باشد
2-میزان تخریب مهره علی رغم درمان بیشتر شود
یکی از روشهای درمان در این افراد که عمدتا مسن هستند وتحمل جراحی طولانی مدت باز را ندارندجراحی ورتبروپلاستی ویا کایفوپلاستی می باشد در این روشها بیمار تحت بی حسی موضعی ونه بیهوشی عمومی وبا کمک دستگاه رادیولوژی بدون برش پوست،با تزریق سیمان استخوانی به داخل مهره شکسته (شکل دو وسه)سعی در بهبود درد ومقاوم سازی مهره می شود.درد بیمار بعد از عمل جراحی برطرف می شودومی تواند راه برود

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید