در بعضی افراد وبخصوص افراد همراه با اختلال عملکرد تیرویید یا مبتلا به دیابت،عصب مدین در هنگام عبور در ناحیه کف دست بوسیله لیگامان هاوپرده های  اطراف تحت فشار قرار می گیرد.این افراد با شکایت درد وگزگز انگشتان دست بخصوص سه انگشت اول که عمدتا در هنگام شب وجود دارد مراجعه می کنند.(شکل یک)در صورت درد شدید ومقاوم به درمان یا کوچک شدن عضلات کف دست باید تحت عمل جراحی"ازادسازی عصب مدین در کف دست"قرار گیرد.(شکل دو)در این عمل لزومی به بیهوشی عمومی نیست وبا بیهوشی موضعی قابل انجام است.مدت جراحی کمتر از نیم ساعت می باشد.درد وگرفتگی دست بعد از جراحی برطرف می شود.
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید