مثل تمام قسمت های بدن عروق، کار خونرسانی به بافت مغز وتخلیه خون وریدی از آن  را به عهده دارند.این سیستم عروقی ممکن است به دلایلی منجمله اختلالات ژنتیکی دچار بیماری شوند.در ذیل به دومورد از شایعترین بیماری های عروق مغز وجراحی مربوط به آن می پردازیم
الف) آنوریسم های مغزی:
در صورتیکه بخشی از دیواره عروق مغز به دلیل نقص در ساختار ان دچار بیرون زدگی شده باشدبه ین پدیده انورسم مغزی گفته می شود(شکل یک)در این موارد،این بیرون زدگی غیر طبیعی مستعد پاره شدن وایجاد خونریزی مغزی هستند که می تواند بسیار خطرناک وکشنده باشد.در این موارد که عمدتا با سردرد انفجاری شدید وکاهش سطح هوشیاری مراجعه می کنندباید سریعا تحت بررسی با سی تی اسکن مغزی وسپس سی تی آنژیو یاآنزیوگرافی مغزی قرار گیرند(شکل دو وسه) ودر صورت تایید آنورسیم مغزی تحت عمل جراحی"کلیپ کردن آنوریسم مغزی"(شکل چهار)که باعث حذف ضایعه از گردش خون می شود.در صورت جراحی به موقع وصحیح،تعداد زیادی از این افراد بهبودی کامل پیدا خواهند کرد.

ب)AVMیا مالفورماسیون شریانی-وریدی
در عروق طبیعی ،خون پس از خارج شدن از شریان ها وارد مویرگ ها وسپس ورید ها می شود.در صورتیکه به دلیل یک اختلال ژنتیکی ،این ارتباط طبیعی از بین برود وبه جای مویرگ ها یک کلافه عروقی وجوداشته باشد به این اختلال AVMگفته می شود.(شکل یک ودو)این افراد با سردرد یا تشنج ویا خونریزی مغزی مراجعه می کنند.در اکثر موارد این ضایعات نیاز به جراحی دارند که شامل"حذف کردن ضایعه غیر طبیعی از گردش خون با بستن شریان ووریدهای کلافه عروقی "می باشد.

 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید