جراحی تومور هیپوفیز

جراحی تومور هیپوفیزبه روش اندوسکوپیک از داخل بینی
خانم 65 ساله با سردرد شدید وکاهش میدان دید که در بررسی های انجام شده تومور بزرگ هیپوفیز برای بیمار مطرح شد.بررسی های هورمونی وبینایی قبل از جراحی انجام شد.بیمار به روش اندوسکوپیک(با دوربین درون بین وبدون باز کردن استخوان جمجمجه واز طریق بینی)جراحی شد.بعداز جراحی سردرد برطرف شد ومیدان دید بیمار به طور کامل بهبود یافت
 

جراحی تومور هیپوفیز

جراحی تومور هیپوفیز

جراحی تومور هیپوفیز

جراحی تومور هیپوفیز

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید