تومور خوش خیم مغز

تومور خوش خیم مغز: مننزیوم حفره خلفی
خانم 48 ساله با سردرد شدید که علی رغم مصرف دارو بهتر نشده بود.ضایعه بزرگ در حفره خلفی رویت شد که به روش"کرانیوتومی وتخلیه میکروسکوپی وکامل تومور"تحت عمل جراحی قرار گرفت.بیمار بدون مشکل خاصی 4روز بعد از عمل مرخص شد.

جراحی تومور خوش خیم مغز

تومور خوش خیم مغز

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید