1-دوره اموزشی جراحی اندوسکوپی مغز،بیمارستان لقمان حکیم،سال1389
2-دوره اموزشی استریوتاکسی،بیمارستان شهدا تجریش،سال 1389
3-دوره آموزشی جراحی دفورمیتی ستون فقرات،ترکیه،اگوست2013
3-دوره عملی اندوسکوپی هیپوفیز،دومین کنگره جراحی قاعده جمجمه،سال 1394

 
 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید